بسمهتعالی

 

دانشگاه صنعتی شریف

دانشکده مهندسی کامپیوتر

 

مشخصات فردی

 

نام و نام خانوادگي: محمد قائم تاج‌گردون

وضعيت تأهل: متأهل

سال تولد: 1360

پست الكترونيكي: tajgardoon [at] ce [dot] sharif [dot] edu

آدرس محل كار: خیابان آزادی - دانشگاه صنعتی شریف - دانشکده مهندسی کامپیوتر - اتاق 608

سوابق تحصیلی

 

دکتری مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات (سیستمهای اطلاعاتی) از دانشگاه صنعتی شریف با معدل 19.68 از سال 1390 الی الآن

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش نرمافزار از دانشگاه علم و صنعت ایران با معدل 16.32 از سال 1382 الی 1384

کارشناسی مهندسی کامپیوتر گرایش نرمافزار از دانشگاه رازی کرمانشاه با معدل 14.94 از سال 1378 الی 1382

پیشدانشگاهی ریاضی و فیزیک از پیشدانشگاهی نمونه مردمی دانشمند با معدل 18.63 در سال 1377-1378

دیپلم ریاضی و فیزیک از دبیرستان دانشمند با معدل 16.73 از سال 1374 الی 1377

 

 

سوابق کاری و اجرائی

 

1.       همکار پروژه اتوماسیون (CPMIS) در وزارت نفت در ماژول مدیریت دانش، 1392

2.       تدوین طرح معماری سامانههای اطلاعاتی مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی، 1392

3.       عضو تیم راهبری آموزش الکترونیکی دانشگاه صنعتی شریف، 1392

4.       طراحی سامانه تحت وب ارزیابی مستمر دانش، 1392

5.       آموزش اخلاق حرفهای، بانک کارآفرین، 1392

6.       طراحی سامانه تحت وب ارزیابی و رتبهبندی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور، 1391 الی 1392

7.       تدوین طرح جامع پنج ساله موسسه آموزش عالی طلوع مهر، 1391

8.       تدوین طرح جامع پنج ساله موسسه آموزش عالی نجف آباد، 1391

9.       تدوین طرح جامع پنج ساله موسسه آموزش عالی قوچان، 1391

10.   تدوین طرح جامع پنج ساله موسسه آموزش عالی صنعتی مراغه، 1391

11.   تدوین طرح جامع پنج ساله موسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر، 1391

12.   تدوین طرح جامع پنج ساله موسسه آموزش عالی رسام، 1391

13.   تدوین طرح جامع پنج ساله موسسه آموزش عالی غزالی، 1391

14.   تدوین طرح جامع پنج ساله موسسه آموزش عالی تاکستان، 1391

15.   تدوین طرح جامع ده ساله موسسه آموزش عالی کار،1390

16.   تدوین طرح جامع پنج ساله موسسه آموزش عالی البرز، 1390

17.   همکار گروه برنامه ریزی و بازنگری سرفصلهای آموزشی فنی و مهندسی، 1390

18.   طراحی سیستم برآورد شاخصهای آموزش عالی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 1390

19.   طراحی و پیاده سازی پورتال آمایش آموزش عالی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 1390

20.   همکار طرح پژوهشی نیروی انسانی آموزش عالی به سبک آمایش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 1390

21.   همکار طرح پژوهشی ارتقاء کیفیت آموزش عالی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 1390

22.   همکار طرح پژوهشی شاخصهای رتبه بندی موسسات آموزش عالی غیردولتی غیر انتفاعی، 1390

23.   مجری طرح پژوهشی طراحی بسته نرمافزاری آمایش آموزش عالی، 1389 الی 1390

24.   طراحی و پیادهسازی سامانه بازنگری سرفصلهای دروس رشتههای علوم انسانی، 1389

25.   طراحی و پیاده سازی پورتال دبیرخانه شورای قطبهای علمی کشور، معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 1389

26.   طراحی و پیاده سازی سیستم اتوماسیون ارزیابی قطبهای علمی کشور، معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 1389

27.   طراحی و پیاده سازی پورتال مرکز جذب اعضای هیأت علمی در فراخوان 1389، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 1389

28.   تدوین گزارش بررسی وضع موجود سیستم‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری دفتر نظارت و ارزیابی و نیازسنجی ارتقاء، 1389

29.   نماینده مدیریت ایزو 9001:2008، چاپخانه شادرنگ، 1388 الی 1390

30.   اجرای استاندارد و اخذ گواهینامه ایزو 9001:2008، چاپخانه شادرنگ، 1388 الی 1390

31.   تدوین گزارش بررسی پورتال وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از منظر نیازها و راهکارها، 1388

32.   همکار تدوین گزارش عملکرد دفتر نظارت و ارزیابی از سال 1376 تا پایان شهریور 1388، 1388

33.   طراحی و پیاده سازی سامانه جامع مدیریت فرایندهای چاپ، چاپخانه شادرنگ، 1387 الی 1390

34.   طراحی و پیادهسازی پورتال دبیرخانه شورای عالی نظارت و ارزیابی آموزش عالی، 1387 الی 1389

35.   طراحی و پیادهسازی سامانه تحت وب نظارت بر موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی، 1387 الی 1389

36.   همکار تدوین گزارش ملی آموزش عالی ایران سال 1388 (تدوین بخش معاونت آموزشی)، 1387

37.   طراحی و پیادهسازی سامانه تحت وب صدور مجوز استخدام عضو هیأت علمی در مرتبه مربی، 1386 الی 1389

38.   طراحی و پیادهسازی سامانه تحت وب تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیأت علمی، 1386 الی 1389

39.   طراحی و پیادهسازی سامانه تحت وب تأمین هیأت علمی در قالب طرح سربازی، 1386 الی 1389

40.   طراحی و پیادهسازی سامانه تحت وب فرآیندهای تخصیص سهمیه بورس دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی، 1386 الی 1389

41.   طراحي پورتال دفتر نظارت و ارزيابي آموزش عالي، وزارت علوم، تحقيقات وفناوري، 1386 الی 1388

42.   طراحي نرم‌افزار سيستم جامع جمع‌آوري اطلاعات آماري موسسات غير دولتي غير انتفاعي، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، 1386

43.   طراحی و پیادهسازی سیستم اتوماسیون فرآیندهای دفتر نظارت و ارزیابی آموزش عالی، 1385 الی 1387

44.   طراحي نرم‌افزار سيستم جامع جمع‌آوري اطلاعات دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي دولتي، وزارت علوم، تحقيقات وفناوري، 1385

45.   عضو هیأت علمی مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 1385 الی الآن

46.   همكار پروژه در تدوين سند اصول كليات برنامه‌ريزي استراتژيك، شركت سيمان كرمان، 1385

47.   همكار پروژه درتدوين سند اصول كليات برنامه‌ريزي استراتژيك مرکز تحقیقات دندان‌پرشكي، دانشگاه شهيد بهشتي، 1385

48.   همكار پروژه درتدوين سند اصول كليات برنامه‌ريزي استراتژيك دانشكده دندان‌پرشكي، دانشگاه شهيد بهشتي، 1384

49.   مشاور پروژه سيستم‌هاي تعميرات پيش‌گيرانه(تيمار)، شركت مهندسي انديشه پردازان سرآمد، 1383

50.   مدير گروه نرم‌افزار دوره‌هاي آمادگي كارشناسي ارشد، جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران، 1382

 

عناوین پایاننامهها

 

مقطع دکتری: طراحی چارچوب مدلسازی جریان دانش و ارائه مدل جریان هدفمند دانش

مقطع کارشناسی ارشد: پیادهسازی سرویسهای نام و رویداد مدل قطعهای کوربا در سیستمهای بیدرنگ با نمره 19

مقطع کارشناسی: مقایسه شبکههای عصبی پرسپترون چند لایه با تابع فعالیت محدود و نامحدود با نمره 20

 

مقالات فارسی

 

1.       دسته بندی و مقایسه راهکارهای مدیریت امن دانش، پنجمین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش، 1392

2.       بررسی و مقایسه ابزارهای مدیریت دانش از نقطه نظر امکانات و جریان دانش، ششمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی، 1392

3.       بررسی روند توسعه تحصیلات تکمیلی رشتههای فنی و مهندسی از منظر اولویتهای نقشه جامع علمی کشور، پنجمین همایش بین المللی انجمن آموزش عالی ایران "توسعه تحصیلات تکمیلی ایران؛ فرصت ها و چالش ها"، 1392

4.       معماری پایه سیستمهای اطلاعاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور، چهارمین همایش بینالمللی آموزش عالی، 1391

5.       تحلیل مدار توسعه دانشگاه پیام نور تا پایان برنامه چهارم، فصلنامه نامه سیاست علم وفناوری، 1391

6.       بررسی میزان انطباق تقاضای اجتماعی و اعلام نیاز دانشگاهها برای جذب عضو هیأت علمی در فراخوان متمرکز جذب سال 1389 (مطالعه موردی 12 دانشگاه شهر تهران)، مجله آموزش عالی، 1391

7.       بررسی تحلیل توسعه دانشگاه پیام نور از بدو تأسیس تا کنون، اولين همايش ملي آموزش در ايران 1404، 1390

8.       بررسی وضعیت توزیع جمعیت دانشجویی و اعضای هیئت علمی در رشته‏های مرتبط با تجارت و اقتصاد الکترونیکی در مناطق 9گانه آمایشی کشور، ششمین همایش ملی تجارت و اقتصاد الکترونیکی (همایش تخصصی آموزش و مهارت‏های انسانی)، 1390

9.       ترسیم آینده آموزش عالی ایران از نقطه نظر جمعیت دانشجویی به تفکیک مقاطع تحصیلی و زیرنظامهای آموزش عالی، سومین همایش بین المللی مدیریت، آیندهنگری، کارآفرینی و صنعت در آموزش عالی، 1390

10.   سینمای الکترونیکی در ایران: نیازها و مشکلات، چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران، 1390

11.   توجه به بازار آموزش عالی کشورهای همسایه هدف راهبردی مدیران دانشگاههای استانهای مرزی کشور، سومین همایش بین المللی مدیریت، آیندهنگری، کارآفرینی و صنعت در آموزش عالی، 1390

12.   بررسی میزان انطباق تقاضای اجتماعی و اعلام نیاز دانشگاهها برای جذب عضو هیأت علمی در فراخوان متمرکز جذب سال 1389، سومین همایش بین المللی مدیریت، آیندهنگری، کارآفرینی و صنعت در آموزش عالی، 1390

13.   سیستم اطلاعاتی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور: ضرورت و اهمیت آیندهنگری در تدوین استراتژی، سومین همایش بین المللی مدیریت، آیندهنگری، کارآفرینی و صنعت در آموزش عالی، 1390

14.   ارائه مدلی برای برآورد خط فقر الكترونيك در جوامع الكترونيك، مجله پژوهش در نظامهای آموزش (ویژهنامه الکترونیکی)، 1390

15.   نانوکامپیوترها: چیستند و چگونه ساخته میشوند؟، نهمین همایش منطقهای کامپیوتر و سیستمهای هوشمند، 1389

16.   راهبرد پدافند عمقی در سیستم اطلاعاتی امن، مجله توسعه پژوهشهای راهبردی، 1389

17.   ارائه و شبيه سازي مدلي جهت ايجاد شبكه مشبک ملی دانشگاهي کشور، شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران، 1389

18.   استفاده از سرويسهاي مايكروسافت شيرپوينت براي يكپارچه سازي وب‌سايت‌هاي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي ايران، 1387، مجله نامه آموزش عالی

19.   مدلي براي تطبيق مؤلفه‌هاي استراتژي سيستم‌هاي اطلاعاتي و تبیین جایگاه آن در آموزش عالي ايران، 1378، مجله نامه آموزش عالی

20.   به‌کارگيري "آتوماتاي يادگيري تقويتي انتخابي" براي حل مسأله فروشنده دوره‌گرد، اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات، 1386

21.   بررسي نگرش مديران بانك‌هاي دولتي و خصوصي بر اجراي نظام تجارت الكترونيك (مطالعه موردي استان خراسان رضوي)، اولین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک، 1386

 

مقالات انگلیسی

 

1.   A new nano bismuth(III) salophen catalyst for green and efficient catalytic oxidation of sulfides into the corresponding sulfoxides,International nano letter, 2011

2.   A service-based Grid Computing Model to apply in the Universities and Institutes, Sixth International Conference on Digital Information Management, 2011

3.   The Performance Evaluation of a Local Transaction Service in support of Juxtaposed CORBA Components, International Conference on Computer Systems and Applications, 2007

4.   A New and Very Simple Geometrical Approach for Determination of the Cone Angle of the Less-Bulky Phosphines, 10th Iranian Inorganic Chemistry Conference, 2008

5.   A Local Transaction Service Model for CORBA Collocated Components, Information and Communication Technologies, 2006

 

سوابق تدریس در موسسات آموزش عالی

 

تحلیل و طراحی سیستمها در دانشگاه صنعتی شریف به عنوان کمک استاد (1392)

مدیریت دانش در دانشگاه صنعتی شریف به عنوان کمک استاد (1391 الی 1392)

برنامه‌سازي پاسكال در دانشگاه صنعتی شریف (1390 الی 1391)

محيطهاي چند رسانه‌اي در دانشگاه علم و فرهنگ (1387 الی 1388)

آزمايشگاه سيستم عامل لينوكس در دانشگاه علم و فرهنگ (1386)

شبكههای كامپيوتري در مجتمع فنی تهران (1382 الی 1385)

سيستم عامل در مجتمع فنی تهران (1382 الی 1385)

اصول و مباني كامپايلرها در مجتمع فني تهران (1384)

آزمايشگاه كامپيوتر در علمي كاربردي پارك‌وي (1384)

آزمايشگاه كامپيوتر در علمي‌كاربردي‌نوآوران (1383)

برنامه‌سازي جاوا در مجتمع فني تهران (1383)

ساختمان داده‌ها در دانشگاه پيام نور كرمانشاه (1382)

طراحي الگوريتمها در جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران (1382)

ساختمان‌هاي گسسته در جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران (1382)

برنامه‌سازي C++ در دانشگاه رازي كرمانشاه (1382)

ذخيره و بازيابي اطلاعات در مجتمع فني تهران (1382)

گرافيك كامپيوتري در دانشگاه پيام نور كرمانشاه (1382)

شبيه‌سازي كامپيوتري در دانشگاه پيام نور كرمانشاه (1382)

برنامه‌سازي پيشرفته دلفي در جهاد دانشگاهي كرمانشاه (1382)

زبان ماشين و اسمبلي در دانشگاه پيام نور كرمانشاه (1382)

نظريه زبان‌ها و ماشينها در دانشگاه پيام نور كرمانشاه (1382)